เพื่อที่จะชนะในการพนัน คุณจะต้องตัดสินใจให้ถูก แต่ การตัดสินใจที่ถูกไม่ได้ง่าย